Prenosný kyslíkový koncentrátor OXY ANION PROFESSIONAL

Prenosný kyslíkový koncentrátor OXY ANION PROFESSIONAL

Moderný kyslíkový koncentrátor s integrovaným  výkonným ionizátorom, s vysokým výkonom, využívajúci technológiu PSA. Možnosť profesionálneho využitia, ale aj na dlhodobú domácu oxygenoterapiu /DDOT/. Nová spoľahlivá a cenovo dostupná technológia ionizovaného kyslíka! Zvládne spoľahlivo vyššie prietoky pri udržaní vysokej koncentrácie až do prietoku 5L/min.
Koncentrátor má podsvietený LCD displej, integrované riadenie toku kyslíka, samoregulačný systém obehu riadený mikroprocesorom a veľmi nízku hlučnosť.

Cena výrobku:
1190.00 € / ks 1290.00 € / ks

Potrebujete viac informácii alebo poradiť? Volajte +421 905 291 648
Technické parametre: 
Nepretržitý prietok kyslíka až do hodnoty 5 l/min
Koncentrácia kyslíka na výstupe pre všetky prietoky 93% +-5% 
Hlučnosť ≤ 35 dB 
Rozmery 41 cm x 26 cm x 47 cm 
Filtre Vstupný vzduchový a antibakteriálny filter
Displej Podsvietený LCD displej
Hmotnosť 14.5 kg
Prevádzkové  podmienky / teploty 5 °C až 40 °C
Vlhkostné podmienky pre prevádzku 15 až 79%
Skladovacie podmienky / teploty od 5°C  60 °C
Výkon ionizátora 10mil/cm3/sek.
Spotreba el. energie 180W 
Napätie AC 220V 50Hz

 

 

              

 

 

Moderný kyslíkový koncentrátor s integrovaným ionizátorom, s vysokým výkonom, využívajúci technológiu PSA, kontrolovaný mikroprocesorom. Možnosť profesionálneho využitia, ale aj na dlhodobú domácu oxygenoterapiu /DDOT/. Nová spoľahlivá a cenovo dostupná technológia ionizovaného kyslíka!

Tento moderný vysoko výkonný kyslíkový koncentrátor je vybavený jednoduchým a prehľadným ovládaním, veľkým farebným digitálnym displejom, vyznačuje sa nízkou hmotnosťou vzhľadom k vysokému výkonu, jednoduchou údržbou a spoľahlivosťou. Je vybavený časovačom, zvlhčovačom, integrovaným výkonným ionizátorom. Má vysoký a stabilný výkon aj pri vyšších prietokoch (1 - 3L - 93% O2 na výstupe).  Manuálna regulácia prietoku prietoku prietokomerom zabezpečuje splnenie individuálnych požiadaviek na prietok kyslíka za min. (1-5 L/min). 

Pri aktivácii funkcie Anion – koncentrátor fyzikálne upravuje polaritu ihnalovaného kyslíka a emituje 10.000 000 záporných iónov (aniónov) za minútu. Koncentrátor je vhodný na profesionálne, domáce aj rekreačné použitie, ale aj na použitie pri DDOT. (Dlhodobá domáca oxygenoterapia)

Príslušenstvo :

  • nosová inhalačná kanyla 2 ks
  • kyslíková maska - 1 ks
  • zvlhčovač - 1 ks
  • filter prívodu vzduchu - 1 ks
  • antibakteriálny filter - 1 ks
  • napájací kábel
  • návod na použitie / záručný list

V čom je ionizovaný kyslík lepší?

Terapia ionizovaným kyslíkom predstavuje fyzikálnu, krátkodobú aplikáciu ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi.

Záporná (negatívna) ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión).

Účinok čiastočne negatívne ionizovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu.

Tento efekt sa dá vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín.

Vazodilatačný účinok negatívnych foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou. Zaznamenaný bol výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík.

Ďalej boli potvrdené protizápalové účinky negatívne ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či bakterocídny a antivirotický efekt.

Sú známe odborné publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt záporne ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán.

U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %.

V dvoch nových vedeckých štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov.

Pacienti s traumatickou vazoneurózou po aplikácii záporne ionizovaného kyslíka pri pletyzmografickom vyšetrení vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík, resp. kontrolnej skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt negatívne nabitého kyslíka.

Záporne ionizovaný kyslík zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.

Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka, u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík pri atmosférickom tlaku, ako terapia nie je dostatočne účinný.

Zdroj:

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
Autor: Perečínsky S., Murínová L.

Effects of Partially Ionised Medical Oxygen
Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?
Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.

Prenosný kyslíkový koncentrátor OXY Anion Professional
Prenosný kyslíkový koncentrátor OXY Anion Professional
Kyslíkový koncentrátor s ionizátorom Oxy Anion Professional
Kyslíkový koncentrátor s ionizátorom Oxy Anion Professional

Zostaňte s nami v kontakte

Volajte +421 905 291 648 alebo  Nám napíšte