Dôležitý pomer kladných a záporných iónov

Záporné ióny /anióny/ v okolitom prostredí a ich koncentrácie

V čistom vzduchu v prírode sú kladné a záporné ióny obsiahnuté približne v rovnováhe - pomerom 750 kladných ku 650 záporným iónom v 1 cm3 (tzv. koeficient unipolárnosti = 750/650 = 1,15), čo je veľmi dôležité pre ľudský organizmus. Nadmerné používanie syntetických materiálov (záclony, čalúnenie, koberce, umelohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC), klimatizácia so syntetickými filtrami, pôsobenie kladne nabitej televíznej obrazovky alebo monitora počítača, používanie laserových tlačiarní a kopírovacích strojov, ale taktiež smog a fajčenie spôsobujú nadbytok kladných iónov, čo môže byť zdraviu škodlivé.

Koncentrácie záporných iónov (aniónov) nachádzajúce sa v rôznych lokalitách:

  • vzduch v kancelárii alebo v byte50 - 100 iónov/cm3
  • vzduch na ulici v meste100 - 500 iónov/cm3
  • vzduch v lese alebo pri mori1 000 - 5 000 iónov/cm3
  • vzduch pri vodopádoch10 000 - 50 000 iónov/cm3
  • vzduch po búrke20 000 - 75 000 iónov/cm3

Ionizácia vzduchu charakterizuje obsah iónov v ovzduší. Ióny sú malé kvantá hmoty, nesúce elektrický náboj. Podľa polarity tohto náboja môžu byť ióny buď kladné, alebo záporné. Z hľadiska pôsobenia na človeka sú dôležité hlavne záporné ióny (anióny). Prirodzená ionizácia vzduchu je dej neustále prebiehajúci, t.j. vzdušné ióny neustále vznikajú a zanikajú. Nad zemským povrchom prevažujú vždy kladné ióny o 20 až 25 percent. Človek je na tento stav dlhodobo adaptovaný a vníma ho priaznivo. V čistej prírode sa počet iónov jednej polarity pohybuje v intervale 1000 až 2000 iónov na cm3 (Tatry, Alpy), pri mori je to 3000 až 5000 iónov na cm3.

V mestách a v blízkosti veľmi znečistených lokalít klesá počet záporných iónov (okolo 300/cm3 a v budovách je to len asi 100/cm3) a prevaha kladných iónov je niekoľkonásobne vyššia. Merania v moderných budovách železobetónovej alebo oceľovej konštrukcie s klimatizáciou (Faradayova klietka), ukázali jednoznačne nepriaznivý stav. V takomto interiéri budovy sa permanentne nachádza kriticky malé množstvo kyslíkových aniónov.