Kontakt

Human Nature, s.r.o.

IČO: 44329652
DIČ: 2022665953
IČ DPH: SK2022665953   
 

    QR Code

e-mail: info@personaloxygen.eu

Sídlo a kancelária spoločnosti:

Tarasa Ševčenka 3923/3
(vedľa Gymnázia Sv. Moniky)
080 01 Prešov
Slovenská republika

Parkovanie pre zákazníkov je k dispozícii.

Osobné odbery hláste, prosím, telefonicky.

Tel.: +421 905 291 648, +421 908 645 664

e-mail:
info@personaloxygen.eu
personaloxygen.sk@gmail.com
frantisekhumenansky@gmail.com

Bankové spojenie:

VÚB:
Číslo účtu: 2494468955/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0024 9446 8955
SWIFT/BIC: SUBASKBX

ČSOB:
Číslo účtu: 4019178587/7500
IBAN: SK36 7500 0000 0040 1917 8587
SWIFT/BIC: CEKOSKBX                                                      

Spolupracujeme s finančnou spoločnosťou Cetelem.

Výpočet splátok poskytujeme individuálne na požiadanie.         

                    

 

           personaloxygen.eu