Ako vybrať vhodný kyslíkový koncentrátor?

Výber kyslíkového koncentrátora môže vyzerať jednoducho, ale keďže každý prístroj má svoje špecifiká, na niektoré parametre je pri nákupe potrebné dávať pozor.

 

Pokúsime sa vás previesť základnými otázkami, ktoré sú dôležité pri výbere kyslíkového koncentrátora.​​​​​​​

Čo je kyslíkový koncentrátor?

Kyslíkový koncentrátor je zariadenie, pomocou ktorého sa vyrába vysoko koncentrovaný kyslík v hodnote okolo 90%

Ide o jednoduché a ľahko ovládateľné zariadenie, ktoré môžete používať doma, ale aj na profesionálny účel. Niektoré prístroje sú vybavené bezpečným ionizátorom a zvyšujú tak účinnosť a pôsobenie kyslíkovej terapie.

Základná otázka pre výber prístroja je, či bude kyslíkový koncentrátor používaný v domácnosti alebo na profesionálny účel. Z toho pramení ďalší podstatný faktor – koľko hodín denne bude prístroj v prevádzke. Toto je veľmi dôležitý údaj pre správny výber prístroja. Prístroj v domácom prostredí môže byť používaný rekreačne napríklad hodinu, ale aj 20 hodín denne, napríklad pri dlhodobej domácej oxygenoterapii. Tento fakt je pri výbere potrebné zohľadniť.

Princíp fungovania prístrojov na výrobu kyslíka je relatívne jednoduchý. Koncentrátor pracujúci technológiou PSA generuje kyslík zo vzduchu formou absorpcie a oddeľuje kyslík od ostatných plynov, filtruje ho a vháňa ho pod určitým prietokom do inhalačnej kanyly, resp. masky. Na tento účel slúži v prístroji tzv. molekulárne sito – syntetický zeolit. Kyslík, ktorý kyslíkový koncentrátor "oddeľuje" z okolitého vzduchu, sa vracia do miestnosti, a tak sa pri používaní kyslíkového prístroja celková koncentrácia kyslíka v miestnosti nemení.

Kvalitné kyslíkové prístroje produkujú bežne kyslík na výstupe v hodnote 85 % až 95 % od 1 do 5 litrov za minútu. Každý kyslíkový koncentrátor je vybavený regulátorom výstupného toku a môžete ho tak individuálne nastaviť na vami požadovanú hodnotu.

Na profesionálne ošetrenie pleti koncentrovaným kyslíkom v kozmetickom salóne je potrebné vybrať koncentrátor nielen s vysokým výkonom, ale aj s vyšším tlakom.

Koncentrátory kyslíka sú vybavené príslušenstvom na inhaláciu nosnými kanylami na dýchanie cez nos a maskou na tvár, prípadne kyslíkovým "mikrofónom", antibakteriálnym filtrom a zvlhčovačom. Pri niektorých prístrojoch je k dispozícii aj nabíjateľná batéria pre použitie v exteriéri, ako aj menič napätia pre použitie v automobile. 

Na aké parametre je potrebné dávať pozor pri výbere koncentrátora kyslíka?

Pri kúpe kyslíkového prístroja venujte pozornosť predovšetkým týmto parametrom: 

Výstup kyslíka za minútu a výkon prístroja

Tieto dve veličiny pri prevádzke kyslíkového prístroja navzájom úzko súvisia.

Platí podmienka, že konečnú koncentráciu kyslíka na výstupe ovplyvňuje nastavený prietok – t.j. litre za minútu.

Napríklad, ak pacient trpiaci nedostatkom kyslíka vyžaduje kyslíkovú terapiu denne počas 20 hodín, potrebujete kyslíkový koncentrátor, ktorý bude produkovať minimálne 3 – 5 litrov kyslíka za minútu a jeho výkon neklesne pod hodnotu 85 – 90 %.

Niektoré menšie prístroje určené na rekreačnú terapiu síce prietokom do 5 l/min disponujú, ale koncentrácia kyslíka na výstupe je pri 3 l/min cca 50 % a pri 5 l/min cca 30 %. To znamená, že ťažko chorému pacientovi prietok 4 l/min nepomôže, ak je koncentrácia kyslíka na výstupe nižšia. Keď plánujete kyslíkový prístroj používať len niekoľko hodín denne, resp. sporadicky, potom vám bude postačovať menšia, lacnejšia varianta prístroja.

Je potrebné uvedomiť si tento základný fakt, pretože od toho sa odvíja konečný výber koncentrátora a to, či budete s prístrojom spokojní. Je veľmi nepríjemné, ak kúpite prístroj, ktorý vám v konečnom dôsledku nebude výkonnostne postačovať.


 

Regulácia prietoku kyslíka

Väčšina koncentrátorov kyslíka má tzv. prietokomer kyslíka. Väčšina modelov má mechanické riadenie prietoku so stupnicou od 0 do 5 litrov kyslíka za minútu. Sú aj koncentrátory, kde je prietok riadený elektronickým prietokomerom. Vtedy je väčšinou údaj o aktuálnom prietoku zobrazený na displeji.

Pred nastavením prietoku by sme mali mať jasno v tom, či koncentrácia na danom prístroji pri vyššom prietoku klesá alebo neklesá, resp. aká je jej hodnota pri požadovanom prietoku.

Preto pri výbere koncentrátora dávajte pozor na údaj, ktorý udáva, aká vysoká je koncentrácia kyslíka pri určitom prietoku. Tento údaj väčšinou získate z technického popisu koncentrátora alebo sa naň opýtajte predajcu. Je potrebné si všímať hlavne koncentráciu pri prietoku 5 l/min.

 

Hladina hluku

V prípade, že koncentrátor kyslíka bude pacient používať dlhodobo a jeho hlučnosť môže byť obťažujúca, najjednoduchším riešením je objednať predlžovaciu hadičku požadovanej dĺžky a umiestniť prístroj mimo priestoru, kde sa pacient nachádza. Je to najúčinnejšie riešenie, ktoré nemá vplyv na funkčnosť prístroja ani na samotnú terapiu. Väčšina kyslíkových prístrojov má uvedenú hlučnosť okolo 40 dB.

 

Rozmery a mobilita

Moderné prístroje na výrobu kyslíka pre domácu liečbu majú kompaktné prevedenie a relatívne malé rozmery. Pri výbere kyslíkového koncentrátora venujte tiež pozornosť dostupnosti koliesok, ktoré zjednodušujú jeho presun po byte najmä pri väčších a ťažších prístrojoch. Mobilitu riešia kompaktné prístroje vybavené nabíjateľnou batériou pre použitie v exteriéri, ako aj adaptérom pre použitie v automobile či na lodi.


 

Servisná sieť, dostupnosť opráv, náhradných dielov a príslušenstva
 

Pred kúpou kyslíkového koncentrátora si overte záručný, ako aj pozáručný servis v spoločnosti, kde prístroj kupujete, prípadne históriu predajcu a spôsob servisného zabezpečenia pre daný prístroj.

Moderné kyslíkové prístroje sú navrhnuté tak, že dokážu pracovať relatívne dlhodobo s minimálnou údržbou. Väčšinou je potrebná iba výmena destilovanej vody vo zvlhčovači a raz za čas výmena antibakteriálneho filtra. Doba výmeny filtra sa pohybuje od 1000 do 2000 hodín, podľa typu koncentrátora. Výmena je jednoduchá a zvládne ju zákazník.

 

Na čo je dobrá ionizácia kyslíka a v čom je ionizovaný kyslík lepší?

Terapia ionizovaným kyslíkom predstavuje fyzikálnu, krátkodobú aplikáciu ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi.

Záporná (negatívna) ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión).

Účinok čiastočne negatívneho ionizovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu.

Tento efekt sa dá vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže "konkurovať" molekulám CO o väzbu na hemoglobín.

Vazodilatačný účinok negatívnych foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou. Zaznamenaný bol výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík.

Ďalej boli potvrdené protizápalové účinky negatívne ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či bakterocídny a antivirotický efekt.

Sú známe odborné publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt záporne ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán.

U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %.

Záporne ionizovaný kyslík zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.

Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík pri atmosférickom tlaku ako terapia nie je dostatočne účinný.


 

Zdroj:

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
Autor: Perečínsky S., Murínová L.

Effects of Partially Ionised Medical Oxygen
Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?
Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.


 

Veríme, že vám tieto pokyny pri výbere kyslíkového koncentrátora pomôžu. 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím, kontaktujte. Radi vám po osobnej konzultácii poradíme a pomôžeme s výberom konkrétneho typu prístroja, ktorý bude pre vás najvhodnejší.


Zostaňte s nami v kontakte

Volajte +421 905 291 648 alebo  Nám napíšte