Ako vybrať vhodný kyslíkový koncentrátor?

Výber kyslíkového koncentrátora môže vyzerať jednoducho, ale keďže každý kyslíkový prístroj má svoje špecifiká, na niektoré parametre je pri nákupe potrebné dávať pozor.

V tomto blogu vás prevedieme základnými otázkami, ktoré sú dôležité pri výbere kyslíkového koncentrátora.

 

Čo je kyslíkový koncentrátor?

Kyslíkový koncentrátor (nazývaný aj kyslíkový prístroj alebo oxygenátor ) je  zariadenie , ktoré z okolitého vzduchu oddeľuje kyslík a v určitom prietoku (v litroch za minútu) ho dodáva buď pulzne alebo kontinuálne v rôznych koncentráciách.  Ide o jednoduché a ľahko ovládateľné zariadenie, ktoré môžete používať doma, ale aj na profesionálne účely. Niektoré prístroje sú vybavené bezpečným ionizátorom a zvyšujú tak účinnosť a pôsobenie kyslíkovej terapie.

 

Základná otázka pre výber prístroja je, či bude kyslíkový koncentrátor používaný v domácnosti alebo na profesionálny účel. Z toho pramení ďalší podstatný faktor – koľko hodín denne bude prístroj v prevádzke. Toto je veľmi dôležitý údaj pre správny výber prístroja. Prístroj v domácom prostredí môže byť používaný rekreačne napríklad hodinu, ale aj 20 hodín denne, napríklad pri dlhodobej domácej oxygenoterapii. Tento fakt je pri výbere potrebné zohľadniť.

 

Princíp fungovania prístrojov na výrobu kyslíka je relatívne jednoduchý. Koncentrátor pracujúci technológiou PSA generuje kyslík zo vzduchu formou absorpcie a oddeľuje kyslík od ostatných plynov, filtruje ho a vháňa ho pod určitým prietokom do inhalačnej kanyly, resp. masky. Na tento účel slúži v prístroji tzv. molekulárne sito – syntetický zeolit. Kyslík, ktorý kyslíkový koncentrátor "oddeľuje" z okolitého vzduchu, sa vracia do miestnosti, a tak sa pri používaní kyslíkového prístroja celková koncentrácia kyslíka v miestnosti nemení.  Kvalitné kyslíkové prístroje produkujú bežne kyslík na výstupe v hodnote 85 % až 95 % od 1 do 5 litrov za minútu. Každý kyslíkový koncentrátor je vybavený regulátorom výstupného toku a môžete ho tak individuálne nastaviť na vami požadovanú hodnotu.

 

Pre profesionálne neinvazívne ošetrenie pleti koncentrovaným kyslíkom pri kozmetickom ošetrení je potrebné vybrať koncentrátor nielen s vysokým výkonom, ale aj s vyšším tlakom - inak je ošetrenie neúčinné, pretože kyslík musí pod tlakom vniknúť do spodných vrstiev kože. Vysoký tlak je dôležitý tiež pre správne fungovanie airbrush pištole, ktorá sa pri takomto ošetrení používa ako aplikátor koncentrovaného kyslíka.

 

Koncentrátory kyslíka sú vybavené príslušenstvom na inhaláciu nosnými kanylami na dýchanie cez nos a maskou na tvár, prípadne kyslíkovým "mikrofónom", antibakteriálnym filtrom a zvlhčovačom. Pri niektorých prístrojoch je k dispozícii aj nabíjateľná batéria pre použitie v exteriéri, ako aj menič napätia pre použitie v automobile.

 

Ktoré parametre sú dôležité?

 

Pri kúpe kyslíkového prístroja venujte pozornosť predovšetkým týmto parametrom: 

 

Výstup kyslíka za minútu a výkon prístroja - t.j. koncentrácia kyslíka na výstupe pri prietokoch 3 – 5 l/min. Tieto dve veličiny pri prevádzke kyslíkového prístroja navzájom úzko súvisia.

 

Platí podmienka, že konečnú koncentráciu kyslíka na výstupe ovplyvňuje nastavený prietok – t.j. litre za minútu. Platí, že čím vyšší je prietok kyslíka za minútu, tým je koncentrácia kyslíka na výstupe nižšia. Kvalitné kyslíkové koncentrátory dokážu koncentrovať kyslík v medicínskej kvalite až do prietoku 5 l/min.

 

Ak pacient trpiaci nedostatkom kyslíka vyžaduje kyslíkovú terapiu denne počas 20 hodín, potrebujete kyslíkový koncentrátor, ktorý bude produkovať minimálne 3 – 5 litrov kyslíka za minútu a jeho výkon neklesne pod hodnotu 85 – 90 %. Niektoré menšie prístroje určené na rekreačnú terapiu síce prietokom do 5 l/min disponujú, ale koncentrácia kyslíka na výstupe je pri 3 l/min cca 50 % a pri 5 l/min cca 30 %. To znamená, že ťažko chorému pacientovi prietok 4 l/min nepomôže, ak je koncentrácia kyslíka na výstupe nižšia. Keď plánujete kyslíkový prístroj používať len niekoľko hodín denne, resp. sporadicky, s nižším prietokom napr. 2 l/min, potom vám bude postačovať menšia, lacnejšia varianta prístroja s nižším výkonom.

 

Je potrebné uvedomiť si tento základný fakt, pretože od toho sa odvíja konečný výber koncentrátora a to, či budete s prístrojom spokojní. Je veľmi nepríjemné, ak kúpite prístroj, ktorý vám v konečnom dôsledku nebude výkonnostne postačovať. Je potrebné uvedomiť si, že s malým prístrojom s prietokom 1 l/min kvalitnú kyslíkovú terapiu jednoducho neurobíte. Takýto prietok saturáciu ovplyvní, len veľmi ťažko a následne klient na základe neúčinnej terapie hodnotí samotnú terapiu logicky ako neúčinnú.

 

Regulácia prietoku kyslíka

 

Väčšina koncentrátorov kyslíka má tzv. prietokomer kyslíka. Väčšina modelov má mechanické riadenie prietoku so stupnicou od 0 do 5 litrov kyslíka za minútu. Sú aj koncentrátory, kde je prietok riadený elektronickým prietokomerom. Vtedy je väčšinou údaj o aktuálnom prietoku zobrazený na displeji. Pred nastavením prietoku by sme mali mať jasno v tom, či koncentrácia na danom prístroji pri vyššom prietoku klesá alebo neklesá, resp. aká je jej hodnota pri požadovanom prietoku. Preto pri výbere koncentrátora dávajte pozor na údaj, ktorý udáva, aká vysoká je koncentrácia kyslíka pri určitom prietoku. Tento údaj väčšinou získate z technického popisu koncentrátora alebo sa naň opýtajte predajcu. Je potrebné si všímať hlavne koncentráciu pri vyššom prietoku 3 – 5 l/min.

 

Hladina hluku

 

V prípade, že koncentrátor kyslíka bude pacient používať dlhodobo a jeho hlučnosť môže byť obťažujúca, najjednoduchším riešením je objednať predlžovaciu hadičku požadovanej dĺžky a umiestniť prístroj mimo priestoru, kde sa pacient nachádza. Je to najúčinnejšie riešenie, ktoré nemá vplyv na funkčnosť prístroja ani na samotnú terapiu. Väčšina kyslíkových prístrojov má uvedenú hlučnosť okolo 35 – 40 dB.

 

Rozmery a mobilita

 

Moderné prístroje na výrobu kyslíka pre domácu liečbu majú kompaktné prevedenie a relatívne malé rozmery. Pri výbere kyslíkového koncentrátora venujte tiež pozornosť dostupnosti koliesok, ktoré zjednodušujú jeho presun po byte najmä pri väčších a ťažších prístrojoch. Mobilitu riešia kompaktné prístroje vybavené nabíjateľnou batériou pre použitie v exteriéri, ako aj adaptérom pre použitie v automobile či na lodi.

 

Servisná sieť, dostupnosť opráv, náhradných dielov a príslušenstva

 

Pred kúpou kyslíkového koncentrátora si overte záručný, ako aj pozáručný servis v spoločnosti, kde prístroj kupujete, prípadne históriu predajcu a spôsob servisného zabezpečenia pre daný prístroj. Moderné kyslíkové prístroje sú navrhnuté tak, že dokážu pracovať relatívne dlhodobo s minimálnou údržbou. Väčšinou je potrebná iba výmena destilovanej vody vo zvlhčovači a raz za čas výmena antibakteriálneho filtra. Doba výmeny filtra sa pohybuje od 1000 do 2000 hodín, podľa typu koncentrátora. Výmena je jednoduchá a zvládne ju zákazník. Najpodstatnejšia časť kyslíkového koncentrátora je molekulárne sito, ktoré oddeľuje kyslík od ostatných plynov v miestnosti. Jeho funkčnosť resp. životnosť je ovplyvnená najviac dvoma faktormi. Prvým faktorom je vlhkosť v akom sa zariadenia používa, resp. skladuje. Druhým faktorom je periodicita používania.

 

Vo všeobecnosti platí, že čím je prevádzková vlhkosť vyššia, tým kratšia je doba životnosti molekulárneho sita a rovnako je jeho životnosť kratšia, čím menej sa prístroj používa. Najhoršie je ak sa zariadenia dlhodobejšie skladuje (viac ako 6 mesiacov) vo vlhkom prostredí, môže sa molekulárne sito poškodiť (navlhnúť) natoľko, že je nutný repas zariadenia, resp. výmena molekulárneho sita za nové. Žiaden výrobca, resp. predajca záruku na molekulárne sito neposkytuje a ani Vám túto informáciu väčšinou nepovie. Zákazník sa to väčšinou dozvie až z prípadného reklamačného konania.

 

Výmena molekulárneho sita je finančne náročnejší servisný zásah, pri niektorých typoch kyslíkových prístrojov dokonca hraničiaci s rentabilitou. Preto si pred kúpou kyslíkového koncentrátora zistite cenu za prípadnú výmenu molekulárneho sita u predajcu. Ak zabezpečuje daný predajca aj servis, čo je zo zákona jeho povinnosť, nemal by mať problém Vám túto informáciu poskytnúť. Pomôže Vám to pri výbere zariadenia, bez ohľadu nato, či táto situácia u Vás nastane o dva, päť alebo sedem rokov.

 

Na čo je dobrá ionizácia kyslíka a v čom je ionizovaný kyslík lepší?

 

Terapia ionizovaným kyslíkom predstavuje fyzikálnu, krátkodobú aplikáciu ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi. 

 

Záporná (negatívna) ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión). Účinok čiastočne negatívneho ionizovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu. Tento efekt sa dá vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže "konkurovať" molekulám CO o väzbu na hemoglobín.

Vazodilatačný účinok negatívnych foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou. Zaznamenaný bol výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík.

 

Ďalej boli potvrdené protizápalové účinky negatívne ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či bakterocídny a antivirotický efekt.

Sú známe odborné publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt záporne ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán.  U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %. Pri otrave oxidom uhoľnatým záporne ionizovaný kyslík zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.  Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík pri atmosférickom tlaku ako terapia nie je dostatočne účinný.

 

Veríme, že vám tieto pokyny pri výbere kyslíkového koncentrátora pomôžu. 

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte. Radi Vám po osobnej konzultácii poradíme a pomôžeme s výberom konkrétneho typu prístroja, ktorý bude pre Vás najvhodnejší.

 

Zdroje:


Autor: Perečínsky S., Murínová L.

 

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve


Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.

 

Effects of Partially Ionised Medical Oxygen


Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?