Ako zloženie vzduchu v interiéri ovplyvňuje naše zdravie?

V tomto období sme sa naučili venovať zvýšenú pozornosť dezinfekcii rúk, ale aj priestoru, ktorý nás obklopuje. Položili ste si však už niekedy otázku, ako si môžeme dezinfikovať naše pľúca? Na prvý pohľad možno zvláštna otázka, ale pri hlbšom zamyslení dáva význam.

Odpoveď je prekvapujúco jednoduchá. V okolitom vzduchu majú dezinfekčný efekt záporné ióny. Ak dýchame vzduch, v ktorom sa nachádza dostatok záporných iónov, v našich pľúcach sa nedokážu množiť vírusy ani baktérie, ktoré by nám mohli spôsobiť zdravotné problémy. V takomto prostredí najlepšie funguje samočistiaca schopnosť našich pľúc a zároveň budovanie našej imunity. Autoimunitný systém v organizme sám rozozná nové druhy vírusov, dokáže ich identifikovať a v ideálnom prípade vytvoriť protilátky. Na nízke hodnoty vírusov a baktérií ani nezareaguje, resp. nespustí aktívny obranný proces v organizme. Toto je prirodzený spôsob budovania imunity.

Ak neochorieme, budujeme si silnejšiu imunitu, pretože organizmus nie je vyčerpávaný vracajúcimi sa ochoreniami, v horšom prípade liečbou antibiotikami. Málokto si uvedomuje fakt, že zloženie vzduchu, ktorý celý deň dýchame, je veľmi podstatný faktor pre naše fyzické aj psychické zdravie. Dokázalo to aj veľké množstvo vedeckých prác.

Život medzi štyrmi stenami
Začína to architektmi a inžiniermi, ktorí síce dbajú na dizajn a funkčnosť navrhovaného obytného priestoru, navrhnú zložité a drahé technické riešenia ventilácie, klimatizácie alebo rekuperácie. Skúste sa ich však opýtať na elektrónovú mikroklímu alebo na syndróm nezdravých budov (Sick Building Syndrome). Vedomosťami z tejto problematiky väčšinou nedisponujú. Inak by sa navrhovali zdravé budovy namiesto Faradayových klietok, čo je, žiaľ, väčšina železobetónových moderných stavieb budovaných v súčasnosti.

Elektromagnetické tienenie nič nehovorí staviteľom, ba ani tým, ktorí budú v tomto nezdravom priestore žiť dlhé roky aj so svojimi deťmi. Táto téma je o to podstatnejšia v týchto dňoch, keď je väčšina ľudí prinútená dlhodobo ostať doma, a to aj nedobrovoľne. Podráždenosť, nervozita a psychická nepohoda na seba nenechajú dlho čakať. Pritom sú fyziologického pôvodu.

Na mieste je množstvo otázok:
Aká je kvalita vzduchu v interiéri? Čo ju najviac ovplyvňuje? Čo je elektrónová mikroklíma? Ako na naše zdravie vplýva dlhodobý pobyt v interiéri? Môže zloženie vzduchu ovplyvniť náladu?

Vieme, čo jeme. Vieme, čo dýchame?

Denne zjeme 1 kg potravín, vypijeme 2 − 3 litre vody a nadýchneme sa približne 14 400 litrov vzduchu. Toto obrovské číslo lepšie pochopíte, ak si predstavíte, že sa denne nadýchneme vzduchu, ktorý by sa zmestil do viac ako sedemdesiatich 200 litrových sudov.
V mestách a v uzavretých, zle vetraných a klimatizovaných miestnostiach je zvýšená prašnosť a koncentrácia záporných iónov je veľmi nízka. Veľký vplyv na kvalitu ovzdušia má stavebná konštrukcia budovy, ako aj vnútorné zariadenie a použité materiály.

Oceľové či železobetónové konštrukcie vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, tzv. Faradayovu klietku. Znečistené ovzdušie väčšinou obsahuje zvýšené množstvo alergénov, prachových častíc a polutantov. Ich vdychovanie môže vyvolať množstvo zdravotných problémov, napríklad bolesti hlavy, podráždenosť, záchvaty prieduškovej astmy, chronickú bronchitídu, celkové alergické reakcie a podobne. V prostredí s optimálnou elektroiónovou rovnováhou (hory, kúpele, jaskyne, more) alebo v prostredí, v ktorom umelo upravujeme vzduch bezpečným generátorom negatívnych iónov – ionizátorom (samozrejme, bez produkcie ozónu), sa môže týmto stavom účinne predchádzať alebo ich liečiť.

Pozitívne účinky inhalácie záporne ionizovaného kyslíka

Iónová rovnováha v životnom prostredí má preukázateľne priaznivý vplyv na naše zdravie. Jedným z účinných a bezpečných riešení dôsledkov dlhodobého pobytu v nevhodnej klíme v interiéri je inhalácia ionizovaného kyslíka. Oxygenoterapia ionizovaným kyslíkom je vhodná najmä v dobe, keď väčšina populácie trávi čas pred televíznymi obrazovkami a monitormi, žije skleníkovým spôsobom života v bytoch, kanceláriách či v interiéroch automobilov.
Vďaka antibakteriálnemu a antivírusovému účinku záporných iónov a vďaka pravidelnej inhalácii ionizovaného kyslíka dokážeme zastaviť rast bakteriálnej infekcie, predísť tak antibiotickej liečbe, ale aj poraziť každoročné sezónne chrípkové ochorenie (vírusové ochorenia, ako napr. Covid-19 a iné).

Záporné kyslíkové ióny majú vplyv aj na náš psychický stav. Počas inhalácie sa ľahko dostanú krvným obehom do mozgu, kde prebieha maximum tvorby sérotonínu (tzv. hormón šťastia). Tento hormón ovplyvňuje celkovú náladu, kvalitu spánku, znižuje vnímanie bolesti, zlepšuje dýchacie problémy, astmatické stavy, bronchitídy a depresie. Optimálne metabolizovanie tohto hormónu ovplyvňuje našu náladu a to, ako sa cítime.

Podstatou oxygenoterapie je rovnomerné zásobovanie organizmu koncentrovaným kyslíkom, ktorý priaznivo vplýva na ľudský organizmus. Koncentrovaný kyslík zlepšuje energetický potenciál organizmu, zvyšuje psychickú aj fyzickú výkonnosť a urýchľuje regeneráciu síl po prekonaní choroby. Kyslíkovú terapiu dnes môžete absolvovať dokonca aj z pohodlia vášho domova, a to vďaka kyslíkovému koncentrátoru. Počas terapie máte na tvári nasadenú kyslíkovú kanylu alebo masku pripojenú k prístroju, ktorý separuje kyslík vo vysokej koncentrácii z okolitého vzduchu.

Kyslíkový koncentrátor Oxy Anion Professional je vybavený bezpečným ionizátorom, ktorý zvyšuje účinnosť a pôsobenie kyslíkovej terapie. Na výstupe z tohto výkonného prístroja je koncentrácia cca 93 % pri prietoku od 1 do 5 l/min. Môžete sa rozhodnúť pre intenzívnu každodennú terapiu alebo siahnuť po ozdravnej krátkodobej inhalácii kedykoľvek, keď sa cítite byť na konci so silami. Každá absolvovaná inhalácia sa okamžite prejaví na organizme v podobe obnovenej vitality.