Vplyv iónovej nerovnováhy na naše zdravie

Objektívne vplyvy iónovej nerovnováhy vzduchu môžu byť nepriame a priame.

Nepriame vplyvy:  znečistené ovzdušie môže obsahovať početné alergény. Ich vdychovanie môže u citlivých jedincov vyvolávať až záchvaty prieduškovej astmy, chronickú bronchitídu, prípadne vyvolať celkové alergické reakcie, či iné zdravotné problémy. V prostredí s optimálnou elektroiónovou rovnováhou (hory, kúpele, jaskyne) alebo v prostredí v ktorom umelo upravujeme vzduch  generátorom negatívnych iónov, sa môže týmto stavom účinne predchádzať alebo ich liečiť. Je tiež dokázané, že pôsobením dostatočného množstva záporných iónov (aniónov) možno dosiahnuť bakteriostatického až baktericídneho účinku na baktérie vo vzduchu.

Priame (metabolické) účinky vo vnútornom prostredí ľudského organizmu sú tieto:

Ionizovaný vzduch sa dostáva do krvného obehu z 90 percent pľúcami. Plocha pľúcnych mechúrikov je prekvapivo obrovská - 120 až 150 m2. Kyslíkové záporné ióny sa tak ľahko krvným obehom dostávajú do medzimozgu, kde prebieha maximum tvorby neurohormónov serotonínu. Serotonín (enterotonin), je obsiahnutý aj v sliznici čriev a tiež v krvných doštičkách (trombocytoch). Chemicky 5-hydroxy-tryptamín  (5-HT), je biologicky účinná látka zo skupiny katecholamínov. Tam patrí aj napr. adrenalín a noradrenalín.

Vyššia hladina serotonínu spôsobuje rôzne zdravotné ťažkosti, napr. tachykardiu (búšenie srdca), zvýšenie krvného tlaku, dýchacie problémy, kŕče priedušiek, vedúci až k ťažkej dýchavičnosti astmatického rázu. Má dôležitú úlohu pri tvorbe celkovej nálady človeka a regulácia spánku. Centrálnym účinkom zvyšuje pocity bolestivosti v ranách a popáleninách a zvyšuje agresivitu. Záporné ióny (anióny) aktivujú enzýmy, ktoré rozkladajú serotonín na biologicky neaktívne kyselinu 5-hydroxyindoloctovú (5 -HIAA), ktorá sa vylučuje z tela močom  a je tak ukazovateľom serotonínového metabolizmu.

Kladné ióny (katióny) pôsobia presne opačne ako záporné. Inaktivujú enzýmy, ktoré serotonín rozkladajú a tým zvyšujú jeho hladinu v krvi a tkanivách. Nepriaznivo môže pôsobiť nielen serotonín z nervového tkaniva, ale aj serotonín uvoľňovaný z krvných doštičiek a črevnej sliznice.   

Iónová rovnováha v životnom prostredí, či prirodzená alebo dosahovaná umelo - generátormi negatívnych iónov z bezpečnou technológiou bez produkovania škodlivín, má preukázateľne priaznivý vplyv na naše zdravie.

Dostatok  záporných iónov (aniónov) pôsobí na čistotu ovzdušia a ovplyvňuje serotonínový metabolizmus. Zlepšuje tak astmatické stavy, bronchitídy, ovplyvňuje náladu, emócie, skvalitňuje spánok, pôsobí antidepresívne, analgeticky (znižuje vnímanie bolesti), pôsobí proti sklonu k búšeniu srdca, proti vzniku srdcovej bolesti, znižuje zvýšený krvný tlak, znižuje zrážanlivosť krvi, urýchľuje hojenie rán a popálenín, pôsobí bakteriostaticky až baktericídne.

Záporné ióny (anióny) s vysokou pohyblivosťou majú priaznivý vplyv na zvýšenie imunity organizmu.

Doplniť bezpečným ionizátorom, bez produkcie ozónu, vzácne záporné ióny a upraviť tak iónovú nerovnováhu v interiéri je vhodné najmä v dnešnej dobe , keď veľká väčšina našej populácie trávi stále viac času pred televíznymi obrazovkami, pred monitormi  počítačov, v interiéroch, kde je nekvalitné ovzdušie. Žijeme sedavým spôsobom života, no nášmu metabolizmu nenahraditeľne chýba aktívny pohyb na čerstvom a čistom vzduchu.  Vo väčších mestách, na ulici, aje aj v bytoch, pracovniach, v interiéroch automobilov a v klimatizovaných priestoroch je mŕtvy vzduch bez aniónov.  Stále menej sa hýbeme, pestujeme turistiku či športy pod holým nebom, zatvárame sa do uzatvorených miestností a tak sa pripravujeme     o možnosť pobytu v prostredí s normálnou iónovou rovnováhou. Depresívne stavy, ktoré spôsobuje nadbytok serotonínu         v nervovom tkanive, sa často riešia liekmi, alkoholom alebo drogami, hoci by stačilo si vyhradiť čas na akúkoľvek fyzickú aktivitu pod holým nebom v čistom ovzduší.

Ako pôsobia zmeny obsahu iónov v ovzduší na človeka?

Predovšetkým - z hľadiska subjektívneho:

Vzduch chudobný na akékoľvek ióny je popisovaný vnímavými osobami ako "ťažký".

Vzduch s výraznou prevahou kladných (pozitívnych) iónov  ako "dusno".

Vzduch s prevahou záporných iónov sa opisuje ako "riedky a chladný".

Vzduch s optimálnym pomerom záporných a kladných iónov (dostatočným alebo veľmi priaznivým ich celkovým množstvom) je popisovaný ako "ľahký a čistý".

Záporne nabité kyslíkové ióny (anióny) pôsobia preukázateľne priaznivo na naše zdravie, na psychiku a imunitný systém.

Bohužiaľ väčšina moderného  prostredia  - budovy, kancelárie, byty i atmosféra väčších miest priaznivé záporne nabité ióny rýchlo a spoľahlivo ničí. Napríklad až polovica alergií, astma, ale aj mnoho problémov psychického rázu, či depresií má pôvod v dlhodobom pobyte v prostredí s iónovou nerovnováhou.

Záporné ióny sú využívané na liečbu rôznych ochorení, obzvlášť ochorení dýchacích ciest, alergií, sennej nádchy, astmy, bolestí hlavy, depresií ale dokonca aj popálenín, nervových ochorení a psychických problémov. V Prahe je napríklad vykonávaná ionizácia vzduchu v baletnej sále Národného divadla, na operačných sálach a jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocnici na Bulovce.

Dr. Bernard Watson, profesor lekárskej elektroniky britskej nemocnice sv.Bartolomeja v Londýne mal pacientov s bolesťami hlavy, astmatikov a pacientov s dýchacími problémami, ktorí zmenili zariadenie v izbe, koberce, záclony, nábytok, obliečky a dokonca aj spodné prádlo, jednoducho eliminovali všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce iónovú rovnováhu a zlepšenie stavu sa prejavilo už po niekoľkých dňoch.

Riaditeľ dánskeho inštitútu ionizácie vzduchu, Christian Bach  študoval a skúmal vplyv kladných iónov, a vplyv iónovej nerovnováhy na zdravie pacientov s rôznymi respiračnými chorobami  s kolegami v mnohých nemocniciach. Zistil, že počet záporných iónov ovplyvňuje okrem konštrukcie budovy, aj vnútorné zariadenie: napr. nábytok z celulózy, lakovaný nábytok, syntetické materiály použité v interiéri,  záclony, syntetické koberce, posteľná bielizeň, ale aj televízor a elektronika. Toto všetko priamo ovplyvňuje rýchle zanikanie záporných iónov a spôsobuje prevahu kladných iónov v interiéri. Vytvárame tak nevedomky v prostredí, kde sa nachádzame tzv. iónovú nerovnováhu. Množstvo pacientov ktorí zmenili svoje okolité prostredie zaznamenali okamžité ustúpenie ťažkostí a s odstupom času konštatovali úplne vyliečenie. Bach mal viac ako 1000 pacientov trpiacich astmou a sennou nádchou, ktorí boli úspešne liečení tzv. pasívnou terapiou. Príznaky chorôb ustúpili vo veľmi krátkom čase.

V súčasnej dobe sa už na trhu objavujú bytové ionizátory. Sú to tzv generátory záporných iónov, ktoré produkujú do vzduchu až niekoľko miliónov záporných iónov. Vytvárané ióny do priestoru len zvoľna difundujú, a preto je nevyhnutné ich rozptyľovanie v priestore prúdom vzduchu. Toto je docielené nepriamou  filtráciou pomocou iónových zoskupení, ktoré vzdušné anióny, tj záporne nabité ióny k sebe priťahujú podobne ako magnet. Všetky prachové častice, nečistoty aj vírusy a baktérie majú kladný (tzn. opačný) náboj, anióny sú teda priťahované do zhlukov, tzv. klastrov. Tento zhluk molekúl alebo častíc je ťažší než jednotlivé ľahké čiastočky a preto klesajú k zemi, kde ich potom upratujeme pri bežnom upratovaní.

Tento spôsob čistenia má výrazne pozitívny účinok na naše zdravie.

Väčšie zhluky nečistôt sa ani pri vdýchnutí nedostávajú tak hlboko do pľúcnych mechúrikov, a vďaka samočistiacej schopnosti pľúcneho epitelu sú oveľa ľahšie odstránené z tela. V neposlednom rade sú vzdušné záporné ióny veľmi účinným dezinfekčným prostriedkom. Vďaka tomu ničia, alebo aspoň deaktivujú vírusy a baktérie. Podľa štúdií z USA je dezinfekčná účinnosť vzdušných iónov až 98% a znižuje pravdepodobnosť nákazy vzdušnou cestou až o 80%.

Vyššia koncentrácia záporných atmosférických iónov robí vzduch sviežejším, dýchateľnejším, ľahším a pocitovo a objektívne čistejším. Kladné ióny majú účinok opačný. Dýchanie vyššej koncentrácie záporných iónov zlepšuje priechodnosť vzduchu v pľúcach, stimuláciou pohybu riasiniek (buniek vnútorného povrchu pľúc), sa posilňuje ich funkčnosť a zvyšuje sa samočistiaca schopnosť pľúc.

Pozor však na technológiu produkujúcu okrem záporných iónov rôzne škodlivé látky, najmä však ozón. Takýchto "zdraviu prospešných" prístrojov je na našom trhu stále veľmi veľa..

Z uvedeného vyplýva, že mať okolo seba zdravé a čisté obytné prostredie nie je luxus ale jedna zo základných ciest, ako predchádzať rôznym závažným ochoreniam. Za život prejde našimi pľúcami okolo 500.000 kg vzduchu, čo je štyrikrát viac ako za život zjeme a vypijeme. Nie je teda divu, že kvalita vzduchu priamo určuje, ako sa cítime, ako sme výkonní či spokojní alebo zdraví. Vzduch v budovách je často veľmi škodlivý. Tento fenomén nazvali vedci Syndróm Nezdravých Budov (SBS - Sick Building Syndrom).  Postihuje veľké množstvo  ľudí, bohužiaľ najviac detí. Zbytočne, zdĺhavo a nákladne potom liečime následky tohto stavu budov, miesto toho, aby sme oveľa jednoduchšie a príjemnejšie riešili samotné príčiny.

Výskum záporných iónov

Akým spôsobom môžu ióny podporovať, brzdiť alebo meniť biologické procesy, to dokázali v minulých desaťročiach vedci po celom svete v nespočetných štúdiách. Len samo „Air lon Laboratory“ Dr. Kruegera na Kalifornskej univerzite sa viac ako dvadsať rokov venovalo výskumu vplyvu iónov na biologické systémy rastlín a zvierat. Pritom sa ukázalo, že vždy musí existovať určitý pomer záporných a kladných iónov, aby sa docielili žiaduce výsledky.

Už v prvej polovici 20. storočia prof. Čijevskij v Moskve a prof. Dessauer vo Frankfurte zistili účinky iónov na krvný obeh, dýchací systém a produkciu hormónov u človeka a opísali ich. Dôležitými poznatkami o vplyve serotonínu prispel aj vedec Grant Gilbert z Pacific Lutheran University v Kalifornii. Prof. Felix Sulman z univerzity v Jeruzaleme intenzívne skúmal detailné účinky iónov na ľudskú bunku, kým dr. Komblueh v USA presadzoval praktické využitie iónov pri chorobných stavoch - najmä v liečbe astmatikov a pacientov s popáleninami. Jean-Michel Oliverau z Psychofyzického laboratória parížskej univerzity rozšíril výskum pôsobenia iónov na hormonálny systém. Londýnsky výskumník iónov Charles Topley skúmal okrem iného aj produkciu iónov stromami.

Vedci univerzity v Buenos Aires v Argentíne vyskúšali s 80% úspešnosťou liečbu zápornými iónmi u pacientov s rôznymi neurózami a stavmi strachu a úzkosti.

Universita v Pennsylvanii - Graduate Hospital, a Frankford Hospital vo Philadelphii – uskutočnilo výskum pacientov s diagnózou senná nádcha a astma. Až 63% pacientov pociťovali čiastočnú alebo úplnú úľavu už po veľmi krátkom čase.

Oxfordská univerzita skúmala na vzorke 100 pacientov s diagnózou astma,  bronchitída, senná nádcha, nosový katar a pod. Výrazne zlepšenie hlásilo 18 z 24 astmatikov, 13 z 17 pacientov trpiacich bronchitídou,11 z 12 pacientov trpiacich sennou nádchou atď.

Rozličné štúdie vplyvu iónov na astmu sa vykonávali aj v USA, vo Veľkej Británii, Brazílii, Nemecku, Izraeli a Rusku.

Zaujívavosťou je, že neboli zaznamenané žiadne nežiadúce vedľajšie účinky, ktoré sú naopak vo zvýšenej miere zazamenávané práve pri liečbe týchto pacientov liekmi.

V susednej Českej republike sa tejto problematike venovali odborníci hygieny životného prostredia z elektroiónového hľadiska: Jokl, Lajčíková, Spurný a i. Publikovali množstvo meraní a štúdií, kde sa problematika vplyvu iónovej nerovnováhy na ľudské zdravie podrobne rozoberá.