Akútna astma /cz/

Akutní zhoršení bronchiálního astmatu (exacerbace) jsou typickým znakem astmatu, současně však znamenají, že pravidelná léčba astmatu selhala.

Exacerbace začíná působením spouštěče, poté se rozvíjí generalizovaná bronchokonstrikce, klinicky se projevující dušností, pískáním při dechu, kašlem a tíhou na hrudi. Základní léčba zahrnuje podání vysokých dávek inhalačních beta2-agonistů, kortikosteroidů systémově a kyslíku. Pacienty s těžkou exacerbací je nutné hospitalizovat.

Exacerbations are a typical symptom of asthma, they however also mean that the regular treatment has failed. Exacerbation starts with a trigger, after that, generalised bronchoconstriction develops, manifesting itself by shortness of breath, wheezing, coughing and chest tightness. The basic treatment includes high doses of beta2 agonists delivered by inhalers, corticosteroids administered systemically and oxygen application, if necessary. Severe cases of exacerbation require hospitalisation.

Šnorek, Václav, Nemocnice České Budějovice, a. s., Oddělení plicní a TBC, České Budějovice

Abstrakt link: https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=899089

Fulltext link: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/akutni-astma-463464