Tion A150

Na objednávku
1449.00,- €
1207.50,- € bez DPH

Čistička - Dekontaminátor vzduchu TION A150

Zdravotnícky štandard čistoty vzduchu doma aj v kancelárii s triedou filtrácie H12

Popis

Pri nedostatočnej alebo chýbajúcej ventilácii sa v miestnostiach aktívne zhromažďujú znečistenia vzduchu – infekcie, alergény, škodlivé látky, zápachy a podobne.

Nepretržité dýchanie takéhoto kokteilu vážne škodí nášmu zdraviu.

 Technické parametre: 
 Model  Tion A150
 Plocha účinnosti   do 30 m²
 Zachytávanie mikroorganizmov                               99,999 %
 Trieda filtrácie   H12 (99,5 %)
 Inaktivácia mikroorganizmov  99,9 %
 Režimy výkonu (m³/hod.)  100 / 150
 Hladina hlučnosti (min/max)  32 / 40 dB 
 Spotreba energie (min/max)  25 / 35 W
 Rozmery (výška, dĺžka, šírka)  625 / 585 / 195 mm       
 Hmotnosť  12 kg


PRVÁ LÍNIA OCHRANY ZDRAVIA

ČISTIČKA – DEKONTAMINÁTOR TION A150 je profesionálny zdravotnícky dekontaminátor – čistička vzduchu s funkciou komplexnej očisty (filtrácie). Technológia TION bola vyvinutá špeciálne pre zdravotníctvo a adaptovaná pre domáce použitie. TION A150 je vysokotechnologickou ochranou pred infekciami, alergénmi, toxínmi, škodlivými látkami a zápachmi.

DEKONTAMINÁCIA

Zariadenie nasáva vzduch v miestnosti, pretlačí ho cez systém aktívnej HEРА-filtrácie, ktorá je unikátom patentovaným spoločnosťou, ktorá zariadenie vyrába. Výsledkom je odstránenie viac ako 99,999 % vírusov, baktérií, spór plesní.

INAKTIVÁCIA

V procese aktívnej НЕРА-filtrácie sa všetky mikroorganizmy zadržiavané filtrami úplne inaktivujú (ničia). V dôsledku toho sú filtre vždy sterilné a nemôžu byť zdrojom infekcie.

OČISTA VZDUCHU

Vzduch prechádza tromi stupňami očisty. Čistí sa – filtruje od prachu, alergénov, vírusov, baktérií, spór plesní a taktiež škodlivých splodín a zápachov.

AKO PRACUJE TION A150

Recirkulátor TION A150 sa umiestni vnútri miestnosti na ľubovoľnej vhodnej stene. TION A150 nasáva vzduch v miestnosti, pretlačí cez systém filtrov, očistí od mechanických a chemických znečistení, inaktivuje (ničí) všetky druhy mikroorganizmov (aj spóry plesní) a následne vracia očistený vzduch dovnútra miestnosti.

PREDBEŽNÁ FILTRÁCIA

1. PREDFILTER zadržiava veľké častice znečistení (prach, srsť a pod.) s efektivitou filtrácie triedy G4, zväčšuje životnosť nasledovných komponentov systému.

AKTÍVNA HEPA-FILTRÁCIA A INAKTIVÁCIA

2. ELEKTROSTATICKÝ BLOK
Dodáva elektrický náboj znečisteným časticiam a bio-aerosólom. Nabité častice sa lepia na vlákna objemového НЕРА-filtra, čo zväčšuje efektívnosť filtrácie.

3. OBJEMOVÝ HEPA-FILTER
V kombinácii s elektrostatickým blokom zabezpečuje zadržiavanie častíc, aerosólov a mikroorganizmov s efektivitou triedy filtrácie H12.

V elektrostatickom bloku sa vytvára ozón, ktorý zabezpečuje inaktiváciu (ničenie) všetkých mikroorganizmov na objemnom НЕРА-filtri. Vďaka inaktivácii je objemný HEPA-filter vždy sterilný.


FILTRÁCIA OD NEBEZPEČNÝCH SPLODÍN

4. ABSORPČNE-KATALYTICKÝ FILTER
Vykonáva hĺbkovú očistu vzduchu od znečistení v plynnom skupenstve, exhalátov a zápachov vďaka špeciálnej zmesi absorbentov a katalyzátorov.

Ozón sa plne rozkladá v absorpčne-katalytickom filtri a nepreniká do miestnosti.

Koncentrácia ozónu na výstupe zo zariadenia garantovane nepresahuje povolené normy počas celej doby prevádzky zariadenia. V takom prípade je možné zariadenie prevádzkovať celodenne v prítomnosti osôb. Pri prevádzke zariadenia sa nemenia mikroklimatické podmienky (teplota, vlhkosť vzduchu) ani interiérová iónová mikroklíma.

5. Pre pohodlnosť prevádzky je súčasťou príslušenstva diaľkové ovládanie.

FUNKCIE A MOŽNOSTI TION A150

  • Filtrovaný – čistený objem vzduchu je vypočítaný na miestnosť od 18 do 30 m2 (dve rýchlosti ventilátora: 100/150 m3/hod.).
  • Trieda filtrácie – dekontaminácie zodpovedá zdravotníckym štandardom.
  • Filtre sú vždy sterilné a nepodliehajú špeciálnemu nakladaniu s odpadom.
  • Na rozdiel od germicidných recirkulátorov neobsahuje UV lampy, nie je prítomné žiadne nebezpečné žiarenie, nemá ortuť a tým ani riziko výronu ortute do miestnosti.
  • Rozmer: 625 х 585 х 195mm (výška х šírka х hĺbka).
  • Obsahuje diaľkové ovládanie.
  • Nízka hladina hluku (32 dB pri prvej rýchlosti).
  • Zariadenie sa umiestňuje sa na stene miestnosti.

TION A150 je profesionálny zdravotnícky prístroj za cenu domácej čističky vzduchu.             

VÝMENA FILTROV TION A150

Servis Tion A150 spočíva v pravidelnom čistení elektrostatického bloku, výmene predfiltra a objemných HEPA-filtrov s absorpčne katalytickými filtrami naplnenými prachom, veľkými, strednými a malými časticami (dymom a smogom) a inaktivovanými mikroorganizmami.

Štyri kusy objemných HEPA-filtre a predfilter sú súčasťou kompletu výmenných filtrov, ktorý môžete kúpiť za 120,00 € bez DPH (do vypredania zásob - možná zmena ceny).

Pravidelnosť servisu závisí od stupňa znečistenia prostredia. Zvyčajne výmena nie je potrebná častejšie ako raz za rok (v čistom prostredí vydržia filtre aj dva roky). Indikátor na paneli zariadenia napovie o nutnosti servisu (rozsvieti sa žlté svetlo). Výmenu filtrov a vyčistenie elektrostatického bloku môžete vykonať sami podľa návodu na použitie alebo sa môžete obrátiť na autorizovaný servis + 421 51 776 16 56.

ZÁRUKA KVALITY

Sme presvedčení o kvalite výrobku TION A150. Prevádzková doba zariadenia je nie menej ako 5 rokov. Pri šetrnom zaobchádzaní, pravidelnej výmene filtrov a dodržiavaní pokynov návodu na použitie Vám zariadeni bude slúžiť omnoho dlhšie.

 

                                

Ako zloženie vzduchu v interiéri ovplyvňuje naše zdravie?

V tomto období sme sa naučili venovať zvýšenú pozornosť dezinfekcii rúk, ale aj priestoru, ktorý nás obklopuje. Položili ste si však už niekedy otázku, ako si môžeme dezinfikovať naše pľúca? Na prvý pohľad možno zvláštna otázka, ale pri hlbšom zamyslení dáva význam.

čítať viac