Minerálna vložka pre OXY Vital Water

59.00,- €
49.17,- € bez DPH
Momentálne vypredané

Pôsobením minerálnej vložky sa uvoľňujú minerálne látky organickej triedy z koralu, počas procesu pomôže obohatiť mineralizáciu vody o organické minerálny nevyhnutne potrebné pre ľudský organizmus. Táto prirodzená úprava vody podstatne zvyšuje jej alkalitu ako aj oxidačno-redukčný potenciál vody /ORP/. Zeolit - minerál s jedinečnou poréznou štruktúrou vodu očístí a dokáže odstrániť z pitnej vodovodnej vody ťažké kovy a iné nežiadúce zlúčeniny. Minerál turmalín, ktorý disponuje piezoelektrickým efektom prirodzene ionizuje takto upravovanú vodu bez toho, aby do vody vnikal elektrický prúd.

Približná kapacita minerálnej vložky je 5000 minút. - t.j. 1000 použití - cca 2200 litrov upravenej vody. 

Kapacita sa líši v závislosti od zvolenej minutáže ako aj od kvality používanej vstupnej vody.

OXY VITAL WATER VITALIZER je vybavený digitálnym počítadlom, ktoré Vás upozorní kedy je výmena minerálnej vložky potrebná. Minerálna vložka vydrží optimálne pôsobiť približne 5000 minút. - t.j. 1000 použití - cca 2200 litrov upravenej vody. 

Vitalizačný proces možno nastaviť na tri časové hodnoty: 5,10 a 20 minút, podľa potreby.

Liter prírodne upravenej vody Vás bude stáť cca 0,027 EUR.

 

 

Trihalometány v pitnej vode a záťaž spôsobená rakovinou močového mechúra v krajinách EU /angl./

Trihalomethanes in Drinking Water and Bladder Cancer Burden in the European Union

Trihalometány v pitnej vode a záťaž spôsobená rakovinou močového mechúra v krajinách EU

čítať viac

Poznatky o nepriaznivom pôsobení vody s vyšším obsahom minerálov (rozpustených látok) na ľudský organizmus. /cz/

Rešerše zpracovaná v rámci atestační práce obhájené v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, která shrnuje poznatky (k roku 2008) o nepříznivém působení vody s vyšším obsahem minerálů (rozpuštěných látek) na lidský organismus.

čítať viac

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

čítať viac

Účinnosť vody bohatej na vodík na antioxidačný stav jedincov s potenciálnym metabolickým syndrómom /angl./

Effectiveness of Hydrogen Rich Water on Antioxidant Status of Subjects with Potential Metabolic Syndrome—An Open Label Pilot Study

Účinnosť vody bohatej na vodík na antioxidačný stav jedincov s potenciálnym metabolickým syndrómom - pilotná otvorená štúdia

čítať viac

Účinky pitnej vody bohatej na vodík, na kvalitu života pacientov liečených rádioterapiou s nádormi pečene.

Táto štúdia skúmala, či liečba vodíkom, vo forme vody s prídavkom vodíka, zlepšila QOL u pacientov, ktorí dostávali rádioterapiu.

Denná spotreba vody bohatého na vodík je potenciálne nová terapeutická stratégia na zlepšenie QOL po ožiarení. Spotreba vody bohatej na vodík znižuje biologickú reakciu na oxidačný stres vyvolaný žiarením bez toho, aby sa ohrozili protinádorové účinky.

čítať viac

Účinky pitnej vody bohatej na vodík na únavu svalov spôsobené akútnym cvičením u elitných športovcov / pilotná štúdia

Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by acute exercise in elite athletes

Pilotná štúdia: Účinky pitnej vody bohatej na vodík na únavu svalov spôsobené akútnym cvičením u elitných športovcov

čítať viac