Pozor na škodlivosť ozónu!

Ak ste sa rozhodli pre kúpu ionizátora, v prvom rade by ste mali venovať pozornosť spôsobu, ktorým sa generujú v prístroji záporné ióny. Mnohé technológie pri generovaní záporných iónov produkujú ozón v zdraviu škodlivej koncentrácii.

Ionizátory ktoré ponúkame, sú vyrobené najmodernejšou technológiou. Pracujú na princípe uhlíkového vlákna, kde pri tomto spôsobe výroby nedochádza k nežiadúcemu produkovaniu prízemného ozónu, ani iných škodlivín. Naopak pri generovaní aniónov s použitím iných princípov, bez ohľadu na cenu prístrojov, dochádza k produkovaniu prízemného ozónu, ktorý je pre náš organizmus a dýchacie cesty veľmi škodlivý. Ozón je identifikovateľný ľudským čuchom už pri koncentrácii 0,015 ppm. No aj napriek tomu sú na našom trhu ponúkané ionizátory, čističky či pračky vzduchu, ktoré produkujú okrem negatívnych iónov aj rôzne množstvá ozónu (podľa typu prístroja). Jedná sa o ionizátory s rôznym kovovým emitorom s korónovým výbojom, alebo plazmovou technológiou, ale do ovzdušia ho vo zvýšenej miere produkujú napríklad aj laserové tlačiarne v našich kanceláriách.

Ozón sa na Zemi vyskytuje v dvoch podobách. Ozón v stratosfére (15 – 50 km nad povrchom Zeme) je pre život nepostrádateľný, pretože nás chráni pred škodlivým slnečným ultrafialovým žiarením. Prízemný ozón je naopak škodlivý, radí sa medzi toxické škodliviny. Prízemný ozón sa uvoľňuje pri reakcii uhľovodíka s oxidom dusičitým, čo sú emisie z dopravy a priemyslu, pri vystavení slnečnému svetlu. Preto sú obyčajne hladiny prízemného ozónu v exteriéri vyššie počas leta. Ozón má dráždivé účinky na očnú sliznicu, dýchacie orgány a pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Ozón je prudký jed aj pre rastliny. Už jeho nepatrné koncentrácie nepriaznivo ovplyvňujú fotosyntézu a rast rastlín.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú limitnú hodnotu (t.j. 180 μg/m3) vo forme dráždenia očí, nosu a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľu a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu účinkom ozónu a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zmenami v zložení krvi, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu. Už trojhodinová expozícia koncentrácie ozónu 2 mg.m3 sa prejavuje vznikom pľúcneho edému. Predpokladá sa, že ozón vytvára voľné radikály, ktoré atakujú –SH skupiny a nenasýtené mastné kyseliny. Koncentrácia ozónu 0,2 ppm dráždi oči. Asi po polhodinovej inhalácii ozónu s koncentráciou 1 ppm sa dostavuje kašeľ a únava. Pri koncentrácii 1,0 – 10 ppm sa dostavujú bolesti hlavy, až bezvedomie. Pri koncentráciách vyšších ako 9,0 ppm vzniká akútny pľúcny edém, ktorý sa prejavuje zmenou celkového stavu organizmu, ako je krvácanie, chudnutie až smrť. Koncentrácie vyššie ako 1000 ppm (0,1 %) majú za následok smrť už po niekoľko minútovej inhalácii.

Pretože ozón bezpečne usmrcuje mikroorganizmy vo vzduchu až pri koncentrácii 6500 ppm, jeho prítomnosť vo vzduchu je pre náš organizmus jednoznačne nežiadúca a účinok na naše priedušky a pľúca toxický.

K najcitlivejším skupinám populácie na ozón patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, malé deti a tehotné ženy.