Výskum záporných iónov

 

Akým spôsobom môžu ióny podporovať, brzdiť alebo meniť biologické procesy, to dokázali v minulých desaťročiach vedci po celom svete v nespočetných štúdiách. Len samo „Air lon Laboratory“ Dr. Kruegera na Kalifornskej univerzite sa viac ako dvadsať rokov venovalo výskumu vplyvu iónov na biologické systémy rastlín a zvierat. Pritom sa ukázalo, že vždy musí existovať určitý pomer záporných a kladných iónov, aby sa docielili žiaduce výsledky.

výskum záporných iónov

Už v prvej polovici 20. storočia prof. Čijevskij v Moskve a prof. Dessauer vo Frankfurte zistili účinky iónov na krvný obeh, dýchací systém a produkciu hormónov u človeka a opísali ich. Dôležitými poznatkami o vplyve serotonínu prispel aj vedec Grant Gilbert z Pacific Lutheran University v Kalifornii. Prof. Felix Sulman z univerzity v Jeruzaleme intenzívne skúmal detailné účinky iónov na ľudskú bunku, kým dr. Komblueh v USA presadzoval praktické využitie iónov pri chorobných stavoch - najmä v liečbe astmatikov a pacientov s popáleninami. Jean-Michel Oliverau z Psychofyzického laboratória parížskej univerzity rozšíril výskum pôsobenia iónov na hormonálny systém. Londýnsky výskumník iónov Charles Topley skúmal okrem iného aj produkciu iónov stromami.

Vedci univerzity v Buenos Aires v Argentíne vyskúšali s 80% úspešnosťou liečbu zápornými iónmi u pacientov s rôznymi neurózami a stavmi strachu a úzkosti.

Universita v Pennsylvanii - Graduate Hospital, a Frankford Hospital vo Philadelphii – uskutočnilo výskum pacientov s diagnózou senná nádcha a astma. Až 63% pacientov pociťovali čiastočnú alebo úplnú úľavu už po veľmi krátkom čase.

Oxfordská univerzita skúmala na vzorke 100 pacientov s diagnózou astma,  bronchitída, senná nádcha, nosový katar a pod. Výrazne zlepšenie hlásilo 18 z 24 astmatikov, 13 z 17 pacientov trpiacich bronchitídou,11 z 12 pacientov trpiacich sennou nádchou atď.

Rozličné štúdie vplyvu iónov na astmu sa vykonávali aj v USA, vo Veľkej Británii, Brazílii, Nemecku, Izraeli a Rusku.

Zaujívavosťou je, že neboli zaznamenané žiadne nežiadúce vedľajšie účinky, ktoré sú naopak vo zvýšenej miere zazamenávané práve pri liečbe týchto pacientov liekmi.

V susednej Českej republike sa tejto problematike venovali odborníci hygieny životného prostredia z elektroiónového hľadiska: Jokl, Lajčíková, Spurný a i. Publikovali množstvo meraní a štúdií, kde sa problematika vplyvu iónovej nerovnováhy na ľudské zdravie podrobne rozoberá.

Súvisiace odkazy:

http://ads.harvard.edu

účinky záporných iónov