Pozor pri výbere filtračných systémov!

Pozor na filtráciu vody

Domové filtre využívajúce rôzne princípy filtrácie, používané na úpravu pitnej vody, ako aj na odstránenie zlúčenín chlóru predstavujú riziko nadmerného rozmnožovania mikroorganizmov, a tým aj možnú príčinu vzniku vodou prenosných ochorení. Základné prezentované atribúty filtrov, síce platiť môžu, ale umiestnenie, neskorá výmena náplne, neznalosť kvality upravovanej vody, nadmerný prietok vody upresnené väčšinou nie sú. Výsledkom je, že voda býva úspešne a nákladne zhoršovaná.

Zariadenia na filtrovanie vody, ktoré používajú membránovú filtráciu a reverznú osmózu vyrábajú v podstate demineralizovanú (mŕtvu) vodu, zbavenú všetkých minerálnych látok. Napr. podľa spracovaných štúdií SZÚ Praha pitie demineralizovanej vody vedie k poruchám metabolizmu, k odvápneniu kostí, ku zvýšenému riziku úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby. Pitie takejto vody tiež predstavuje zvýšené riziko toxického pôsobenia ťažkých kovov prijímaných stravou. Zároveň je dokázané že varením v takejto demineralizovanej vode dochádza k vysokým stratám potrebných minerálov z potravín (až 70%). Dodatočné obohacovanie vody minerálmi, ktoré tieto zariadenia na filtrovanie vody používajú je málo účinné, voda je obohacovaná už len o niektoré prvky, nie o celé potrebné spektrum.

Lekárska veda čoraz častejšie upozorňuje na fakt, že neznáme príčiny vzniku a priebehu mnohých chorôb môžu spočívať v pitnej vode.