Hexagonálna živá voda

Voda zohráva v našom živote kľúčovú úlohu, vo veľkej miere od nej závisí naše zdravie a vitalita!

hexygonálna štruktúra vody

Na bunkovej úrovni je to prostriedok, ktorý zabezpečuje výživu našich buniek. Je to tiež prostriedok na odstránenie toxínov a metabolických odpadov z nášho organizmu. Voda je vodič, ktorý zabezpečuje, spracovanie nervových impulzov v nášom tele a mozgu, a práve štruktúra vody je dôležitá pre optimálne plnenie týchto úloh. Hexagonálna voda sa preukazateľne rýchlejšie a ľahšie pohybuje v ľudskom tele ale aj v iných biologických organizmoch.

Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Toto zoskupenie môže tvoriť početné molekulové štruktúry, tzv. vodné klastre, v závislosti na tom, ako dlho sú jednotlivé molekuly spolu. Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že biologické organizmy preferujú šesťhrannú (hexagonálnu) štruktúru, ktorá sa bežne vyskytuje v prírode (dobrý príklad je snehová vločka). Táto šesťhranná voda tvorí kvapalnú kryštalickú mriežku, ktorá sa podieľa na bunkovej komunikáci, vnútrobunkovom pohybe vody, funkcii enzýmov a mnohých ďalších metabolických procesov. Skúmaním sa zistilo že množstvo štrukturovanej vody v ogranizme klesá priamo úmerne s vekom.

hexagonálna molekula

Zistilo sa tiež, že tieho hexagonálne štruktúry vody, tvoria pôvodnú ochrannú vrstvu, okolo zdravej bunky. Na druhej strane, neorganizovanné molekuly vody, sa nachádzali v blízkosti chorých a abnormálnych buniek. Oživená voda a voda vo voľnej prírode má hexagonálnu štruktúru. Prečo aj snehová vločka má vždy šesť strán? Dehydratácia je hlavná príčina napätia a nerovnováhy v ľudskom tele. S dehydratáciou sú spojené problémy ako bolesti hlavy, astma, kolitída, diabetes, vysoký krvný tlak, bolesti bedrovej chrbtice, peptické vredy, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a mnohé iné. Skutočnosť je však taká, že máme nedostatok hexagonálnej - štruktúrovanej vody na bunkovej úrovni, a to úzko súvisí s rôznymi poruchami v našom organizme.

bunková hydratácia

Najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že voda tvorí okolo zdravej bunky tri ochranné vrstvy. V zdravých tkanivách, je šesťuholníkové voda úzko spojená s bunkovou membránou, ktorá tvorí prvú vrstvu. Na druhej strane, choré bunky obklopuje „neorganizovaná“ voda. Pri výskumoch ľudskej DNA sa taktiež potvrdilo, že pri abnormalitách v našej DNA sa nachádzala práve „neorganizovaná“ voda. Hexagonálna voda sa skladá zo šiestich jednotlivých molekúl vody, ktorú držia pohromade spoločné vodíkové väzby. Táto unikátna štruktúra vody je schopná rýchlo preniknúť do buniek nášho tela. Väčšina vody z vodovodu, ktorá je pod tlakom, ale aj balenej vody sa skladá z vodných klastrov, ktorých zhluky sú príliš veľké, aby sa v našom organizme mohli voľne pohybovať a prenikať tak cez bunkovú membránu. Štrukturovaná hexagonálna voda ľahšie zvládne preniknúť do bunky ľudského tela a efektívnejšie zvládne tento časovo a energeticky náročný proces v našom organizme.

             

 

    poškodená molekula vody                 hexagonálna molekula vody