Čo nám tečie z kohútika..

 

čo nám tečie z kohútika

Aby si voda zachovala svoju kvalitu, musíme sa o ňu aspoň trochu starať.

V čase, keď voda stagnuje v potrubí vnútorného vodovodu, môže svoju kvalitu strácať a hlavne - nie je čerstvá. Po viachodinovej (nočnej), alebo viacdňovej stagnácii (nikto nie je doma),  je vhodné ju najskôr odpustiť (alebo využiť na splachovanie, umývanie atď ) a až potom ju piť, alebo použiť na varenie.

Teplá voda nie je určená na pitie ani na varenie, aj keď je vyrábaná z pitnej vody a spĺňa požiadavky na kvalitu.

Voda je živým systémom a žijú v nej organotrofné baktérie. Ich prítomnosť vo vodovodnej vode nepredstavuje vzhľadom k ich nízkym počtom riziko, avšak my sami im môžeme umožniť, aby využili nášho "pohostinstva" a nerušene sa nekontrolovateľne namnožili. 

Problém je takisto olovené potrubie v rozvodnej sieti. Keď voda v potrubí stojí (nielen pri dlhšej neprítomnosti obyvateľov bytu, ale aj v priebehu noci, kedy je najnižší, alebo žiadny odber), môže sa obsah olova vo vode značne zvýšiť.

Prítomnosť oloveného potrubia nemusí nutne znamenať, že vo vode sa olovo nachádza, pretože na mnohých miestach - v závislosti na kvalite miestnej vody - je vnútorný povrch potrubia pokrytý vrstvičkou uhličitanu vápenatého (vodného kameňa), takže voda s olovenou trubkou nie je v kontakte. Pretože sa však môže kvalita dodávanej vody trochu zmeniť, alebo sa mechanickými otrasmi môže vrstva uhličitanu niekde narušiť, je žiaduce olovené potrubie vymeniť.

Ak máte v dome olovené rúrky, dodržujte nasledujúce preventívne kroky:

  • pre ranné nápoje radšej použite vodu napustenú večer do nádoby a na noc ju dajte do chladničky
  • prednostne urobte rannú hygienu a až potom po následnom odpustení vody z kuchynského kohútika ju použite,
  • pre malé deti a tehotné ženy je vhodné v týchto prípadoch na pitie používať napr. aj balenú kojeneckú vodu.

Ak zbadáte usadeniny uhličitanu vápenatého (vodného kameňa) po pár týždňoch napr. vo Vašej rýchlovarnej konvici, je to znak toho, aby ste sa zamysleli nad kvalitou vody a hodnotou jej celkovej mineralizácie.

Viac: https://www.personaloxygen.eu/voda/co-ste-mozno-o-vode-nevedeli

https://www.personaloxygen.eu/voda