Prenosný kyslíkový koncentrátor Oxy Anion Slim - skladom

790.00,- €
690.00,- €
575.00,- € bez DPH

Moderný kyslíkový koncentrátor s integrovaným výkonným ionizátorom využívajúci technológiu PSA s možnosťou nastavenia prietoku od 2 do 7 litrov za minútu. Koncentrátor má podsvietený LCD displej, integrované riadenie toku kyslíka, samoregulačný systém obehu riadený mikroprocesorom, funkciu ionizácie a nízku hlučnosť. Prístroj je vybavený funkciou UV dezinfekcie príslušenstva (kanýl a masiek).

Technické parametre: 
Nepretržitý prietok kyslíka až do hodnoty 7 l/min
Koncentrácia kyslíka na výstupe 2 l/min: 90 %, 3 l/min: 60 %, 4 l/min: 50 %     
Hlučnosť ≤ 45 dB 
Rozmery 20 x 41 x 41 cm 
Displej podsvietený LCD displej
Hmotnosť 8,8 kg
Prevádzkové  podmienky / teploty 5 °C až 40 °C
Vlhkostné podmienky pre prevádzku       15 až 79 %
Skladovacie podmienky / teploty od 5 °C  60 °C
Spotreba el. energie 145 W 
Napätie AC 220 V 50 Hz

Moderný kyslíkový koncentrátor s integrovaným ionizátorom využívajúci technológiu PSA, kontrolovaný mikroprocesorom. Nová spoľahlivá a cenovo dostupná technológia ionizovaného kyslíka!

Tento moderný výkonný kyslíkový koncentrátor je vybavený veľkým prehľadným digitálnym displejom s dotykovým ovládaním. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, jednoduchou údržbou a elegantným dizajnom. Je vybavený časovačom, integrovaným zvlhčovačom, výkonným ionizátorom a funkciou UV dezinfekcie príslušenstva (kanýl a masiek). Digitálna regulácia prietoku zabezpečuje splnenie individuálnych požiadaviek na prietok kyslíka od 2 - 7 L/min. 

Pri aktivácii funkcie Anion koncentrátor fyzikálne upravuje polaritu ihnalovaného kyslíka a emituje 10 000 000 záporných iónov (aniónov) za sekundu. Koncentrátor je vhodný na domáce aj rekreačné použitie.

Príslušenstvo :

  • nosová inhalačná kanyla 2 ks
  • kyslíková maska - 1 ks
  • integrovaný zvlhčovač
  • napájací kábel
  • návod na použitie, záručný list

V čom je ionizovaný kyslík lepší?

Terapia ionizovaným kyslíkom predstavuje fyzikálnu, krátkodobú aplikáciu ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi.

Záporná (negatívna) ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky záporne nabitý super anión).

Účinok záporne ionizovaného koncentrovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu.

Tento efekt sa dá vysvetliť lepšou penetráciou kyslíkového záporne nabitého aniónu cez membránu erytrocytov, preto dokáže viazať viac molekúl kyslíka a môže „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín. 

Vazodilatačný účinok (zlepšenie prekrvenia) záporne nabitých foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou (nedokrvené končatiny). Zaznamenaný bol výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík.

Ďalej boli potvrdené protizápalové účinky negatívne ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či bakterocídny a antivirotický efekt. Čo je veľmi podstatný fakt najmä respiračných ochoreniach, bez ohľadu na to či majú bakteriálny alebo vírusový pôvod.

Sú známe odborné publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt záporne ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán.

U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %.

V nových vedeckých štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy (nedokrvené končatiny) a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov.

Pacienti s traumatickou vazoneurózou (aterosklerotické zmeny, pôsobenie vibrácií) po aplikácii záporne ionizovaného kyslíka pri pletyzmografickom vyšetrení (meranie objemových zmien končatín) vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík, resp. kontrolnej skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt (zlepšenie prekrvenia) záporne nabitého kyslíka.

Záporne ionizovaný kyslík zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.

Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie záporne ionizovaného kyslíka, u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík pri atmosférickom tlaku, ako terapia nie je dostatočne účinný.

 

Objektívne vplyvy iónovej nerovnováhy vzduchu môžu byť nepriame a priame.

Nepriame vplyvy: znečistené ovzdušie môže obsahovať početné alergény. Ich vdychovanie môže u citlivých jedincov vyvolávať až záchvaty prieduškovej astmy, zhoršiť chronickú bronchitídu, prípadne vyvolať celkové kožné alergické reakcie.

V prostredí s optimálnou elektroiónovou rovnováhou nech prirodzenú (hory, kúpele, jaskyne) alebo vytvorenú umelo - generátory záporných iónov, sa môže týmto stavom účinne predchádzať alebo ich liečiť.

Je tiež dokázané, že pôsobením dostatočného množstva záporných iónov je možné dosiahnuť bakteriostatického až baktericídneho účinku na baktérie vo vzduchu.

Priame (metabolické) účinky vo vnútornom prostredí ľudského organizmu sú tieto:

Ionizovaný vzduch sa dostáva do krvného obehu z 90 percent pľúcami. Plocha pľúcnych mechúrikov je prekvapivo obrovská - 120 až 150 m2. Záporne nabité kyslíkové ióny sa tak ľahko krvným obehom dostávajú do medzimozgu, kde prebieha maximum tvorby neurohormónov serotonínu. Serotonín (enterotonin), náchádza sa aj v črevne sliznici a tiež v trombocytoch, (chemicky 5-hydroxy-tryptamín, 5-HT) je biologicky účinná látka zo skupiny katecholamínov (tam patrí tiež napr. adrenalín a noradrenalín).

Vyššia hladina serotonínu pôsobí tachykardiu (búšenie srdca), zvýšenie krvného tlaku, kŕče priedušiek, vedúce až k ťažkej dýchavičnosti asthmatického charakteru, zvyšuje črevnú motilitu až k hnačke. Má dôležitú úlohu pri tvorbe celkovej nálady človeka a taktiež  reguláciu spánku. Centrálnym účinkom zvyšuje pocity bolestivosti v ranách a popáleninách a tiež zvyšuje agresivitu. Záporné kyslíkové ióny aktivujú enzýmy, ktoré rozkladajú serotonín na biologicky neaktívne kyselinu 5-hydroxyindoloctovej (5- HIAA), ktorá sa vylučuje z tela močom a je tak ukazovateľom serotonínového metabolizmu. 

Zdroj: doc. MUDr. Jan Sitar CSc., Interní a endokrinologická ordinace Polikliniky v Kuřimi

 

Zdroj/Link:

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
Autor: Perečínsky S., Murínová L.

Effects of Partially Ionised Medical Oxygen
Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?
Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.


Súvisiace odkazy:

Vzdušné ionty a naše zdraví 
Autor: doc. MUDr. Jan Sitar CSc.

Elektroiontové mikroklima
Autor: MUDr. A. Lajčíková, CSc.

The Science of Negative Air Ionization
Autor: Center for Environmental Therapeutics, USA

Biological impact of small air ions.
Autor: Krueger AP, Reed EJ.

Negative Air Ions and Their Effects on Human Health and Air Quality Improvement 
Autor: Shu-Ye Jiang, Ali Ma, Srinivasan Ramachandran

Effect of ionization on microbial air pollution in the dental clinic
Autor: Jacob Gabbay, Orna Bergerson, Nissim Levi, Shmuel Brenner, Ilana Eli

Controlled Trial of Naturalistic Dawn Simulation and Negative Air Ionization for Seasonal Affective Disorder
Autor: Michael Terman Ph.D., Jiuan Su Terman Ph.D.

SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE VZDUŠNÝCH IONTŮ
Autor: VLASTIMIL PONČÍK, Ing. ZDENĚK BUŘIVAL, CSc., BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 

Použitá literatúra:

1. O ́Brian, R. ( 2005 ): Ions Can Do Strange Things To You. http://www.odatus. com/ions.htm

2. Jokl, M.V. ( l989 ): Microenvironment – The Theory and Practice of Indoor Climate, Charles C. Thomas, Springfield – Illinois – USA.

3. Jokl, M.V. ( 2004 ): Zdravé obytné a pracovní prostředí. ACADEMIA, Praha. 4. Lajčíková, A. ( l982 ): Ionizace vzduchu a její vliv na člověka.
    Prac. lék. 34, s.62–67.

5. Lajčíková, A. ( l985 ): Vliv klimatizovaného prostředí na zdraví a pohodu člověka. Kandidátská disertační práce, LFH KU, Praha.

6. Spurný, Z. ( l985 ): Atmosférická ionizace. ACADEMIA, Praha, l55 s.

7. Spurný, Z. ( l987 ): Iontová terapie. Fysiatrický věstník, vol.65, č. 5, s. 281– 288.

8. Positive Ions vs. Negative Ions ( 2005 ) http://www.life-enthusiast.com/product/ jevatee/negative_ions.htm

9. Davis, T.N. ( l98l ): Negative Ions and Computers.http://www.gi.alaska.edu.ScienceForum/ASF5/505.html

Indikácie a kontraindikácie pre inhaláciu koncentrovaného kyslíka

Inhalácia koncentrovaného kyslíka pomáha pri rôznych zdravotných problémoch. 
Veľmi dôležité je poznať kontraindikácie tejto terapie aj pri krátkodobej pravidelnej terapii.

čítať viac

Ako vybrať vhodný kyslíkový koncentrátor?

Výber kyslíkového koncentrátora môže vyzerať jednoducho, ale keďže každý prístroj má svoje špecifiká, na niektoré parametre je pri nákupe potrebné dávať pozor.

čítať viac

Profesionálne kozmetické ošetrenie pleti koncentrovaným kyslíkom

Profesionálne ošetrenie pleti koncentrovaným kyslíkom patrí v dnešnej dobe k obľúbeným procedúram v kozmetických salónoch.

čítať viac

Viete si predstaviť niečo samozrejmejšie ako dýchanie?

Od kyslíka sme závislí nepretržite. Ide o závislosť, ktorú si väčšina z nás prakticky neuvedomuje. Stabilná dávka kyslíka je nevyhnutná pre každučkú bunku v tele. 

čítať viac

Vzdušné ióny a naše zdravie /cz/

Vzdušné ióny a naše zdravie /cz/

Aerial ions and our health

doc. MUDr. Jan Sitar CSc., Interní a endokrinologická ordinace Polikliniky v Kuřimi

čítať viac

Interiérová mikroklíma - vplyv na ľudské zdravie

Otvorený vonkajší priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu.

čítať viac

Čo je to elektrónová mikroklíma

Elektroiontová mikroklíma je zložka prostredia, vytváraná negatívnymi a pozitívnymi iónmi v prostredí.

čítať viac

Vplyv iónovej nerovnováhy na naše zdravie

Objektívne vplyvy iónovej nerovnováhy vzduchu môžu byť nepriame a priame.

čítať viac

Dôležitý pomer kladných a záporných iónov

Záporné ióny /anióny/ v okolitom prostredí a ich koncentrácie

čítať viac

Stručne o iónoch

Ióny sú atómy alebo molekuly, ktoré získali alebo stratili elektrón.

čítať viac

Normobarická hyperoxia zlepšuje prietok krvi a okysličovanie mozgu. /angl./

Normobaric hyperoxia improves cerebral blood flow and oxygenation, and inhibits peri-infarct depolarizations in experimental focal ischaemia

Normobarická hyperoxia zlepšuje mozgový prietok krvi a okysličovanie a inhibuje peri-infarktové depolarizácie pri experimentálnej fokálnej ischémii

čítať viac

Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické zápalové ochorenie vyvolané dlhodobou inhaláciu škodlivých častíc a plynov, hlavne fajčením.

čítať viac

Vplyv inhalácie 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximálnej intenzity /cz/

Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity

Effect of inhaling 99,5% oxygen on repeated short-term anaerobic exercise

čítať viac

Migréna postihuje až 18% žien. Pomôže na bolesti hlavy kyslíková terapia? Vedci hovoria áno.. /angl./

Migraine and cluster headaches are severe and disabling. Migraine affects up to 18% of women, while cluster headaches are much less common (0.2% of the population).

Migréna a klastrové bolesti hlavy patrí medzi vážne zdravotný postih. Migréna postihuje až 18% žien, zatiaľ čo klastrové bolesti hlavy sú oveľa menej časté (0,2% populácie).

čítať viac

Vplyv kontinuálnej inhalácie vzduchu zo zvýšenou koncentráciou kyslíka na priebeh zaťaženia pri špecifických testoch v ľadovom hokeji /cz/

Vliv kontinuální inhalace vzduchu se zvýšenou koncentrací kyslíku na průběh zatížení při specifických testech v ledním hokeji

Effects of continuous oxygen inhalation on specific ice-hockey tests

čítať viac

Pomôže inhalácia kyslíka pri chronických chorobách kože? /angl./

Complete healing of chronic wounds of a lower leg with haemoglobin spray and regeneration of an accompanying severe dermatoliposclerosis with intermittent normobaric oxygen inhalation

Kompletné hojenie chronických rán dolnej časti nohy hemoglobínovým sprejom a regenerácia sprievodnej závažnej dermatoliposklerózy s občasnou inhaláciou normobarického kyslíka.

Pravidelná inhalácia koncentrovaného kyslíka pri dermatoskleróze pomôže pri hojení vredov a je nápomocná aj pri prevencii kožných problémov. 

čítať viac

Porovnanie vplyvu hyperoxie na krátkodobú výkonnosť pri nízkych a vyšších nadmorských výškach /cz/

Comparison of the Influence of Hyperoxia on Shortterm Performance at Low and Higher Altitudes

Porovnanie vplyvu hyperoxie na krátkodobú výkonnosť pri nízkych a vyšších nadmorských výškach

čítať viac

Vplyv hyperoxygenácie na výkon a regeneráciu počas opakovaného zaťaženia submaximálnej intenzity

The impact of hyperoxygenation on performance and recovery during repeated 200m running load of submaximal intensity. 

Vplyv hyperoxygenácie na výkon a regeneráciu počas opakovaného zaťaženia submaximálnej intenzity.

čítať viac

Použitie hyperoxie ako spôsobu na urýchlenie zotavenie po zápase karate a juda

The use of hyperoxia as a way to accelerate recovery after a karate and judo match

Použitie hyperoxie ako spôsobu na urýchlenie zotavenie po zápase karate a juda

čítať viac

Je ionizovaný kyslík záporne alebo kladne nabitý účinnejšií na redukciu karboxyhemoglobínu v porovnaní s medicínskym kyslíkom pri atmosférickom tlaku? /angl./

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?

Je ionizovaný kyslík záporne alebo kladne nabitý účinnejšií na redukciu karboxyhemoglobínu v porovnaní s medicínskym kyslíkom pri atmosférickom tlaku?

čítať viac

Negatívne ióny vo vzduchu a ich účinky na zdravie ľudí a zlepšenie kvality ovzdušia /angl./

Negative Air Ions and Their Effects on Human Health and Air Quality Improvement

Negatívne ióny vo vzduchu a ich účinky na zdravie ľudí a zlepšenie kvality ovzdušia

čítať viac

Biologický vplyv vzdušných iónov. /angl./

Biological impact of small air ions.

Biologický vplyv malých vzdušných iónov. 

čítať viac

Účasť superoxidu na baktericídnych účinkoch negatívnych iónov vzduchu na Staphylococcus albus /angl./

Superoxide involvement in the bactericidal effects of negative air ions on Staphylococcus albus

Účasť superoxidu na baktericídnych účinkoch negatívnych iónov vzduchu na Staphylococcus albus

čítať viac

Vzdušné ióny a ľudská výkonnosť

Air Ions and Human Performance

Vzdušné ióny a ľudská výkonnosť

čítať viac

Vplyv negatívnych iónov pri atmosférickom zaťažení na kognitívnu výkonnosť /angl./

Effect of negative ion atmospheric loading on cognitive performance  

Vplyv negatívnych iónov pri atmosférickom zaťažení na kognitívnu výkonnosť 

čítať viac

The Science of Negative Air Ionization /angl./

What are negative air ions, and how do they affect us?

čítať viac

Akútna astma /cz/

Akutní zhoršení bronchiálního astmatu (exacerbace) jsou typickým znakem astmatu, současně však znamenají, že pravidelná léčba astmatu selhala.

čítať viac