Pojem - štruktúra vody

Články 8 Produkty 5 Zobraziť mrak pojmov

Články 8

Hexagonálna živá voda

Voda zohráva v našom živote kľúčovú úlohu, vo veľkej miere od nej závisí naše zdravie a vitalita.

čítajte viac

Význam pitia hexagonálnej vody

Kvalitná pitná voda je jedným z najjednoduchších a najlepších spôsobov, ako zabrániť chronickej dehydratácii organizmu a chrániť telo pred rôznymi chorobami.

čítajte viac

Kyslík v pitnej vode

Väzba kyslíka a vody je slabá a nestabilná. Pitná upravená voda obsahuje kyslíka minimum.

čítajte viac

Dôležité pH

Prečo je rovnováha kyselín a zásad v našom organizme tak dôležitá?

čítajte viac

Pozor pri výbere filtračných systémov!

Domové filtre používané na úpravu pitnej vody, ako aj na odstránenie zlúčenín chlóru predstavujú riziko nadmerného rozmnožovania mikroorganizmov, a tým aj možnú príčinu vzniku vodou prenosných ochorení.

čítajte viac

Voda - súvisiace odkazy

Zdravotní rizika pitné vody s vysokým obsahem rozpuštěných látek (SZÚ Praha) 

Stanovisko ČSAVE k úprave vody reverznou ozmózou

Je voda čo pijete kvalitná?

Leták - Pitný režim (SZÚ Praha)

European Commission - Drinking Water Directive

WHO - World Health Organisation - Drinking water

Vedecké práce a štúdie

čítajte viac

Filtre na pitnú vodu – riziká

Pri kúpe domáceho filtračného zariadenia platí základná zásada, a to, že kvalita pitnej vody by mala byť zhodnotená laboratórnym rozborom. Potom je dôležité, aby bola použitá technológia na vylepšenie kvality nielen účinná, ale aj zdravotne bezpečná.

čítajte viac

Čo ste možno o vode nevedeli..

Rôzne podoby vody

Katióny a anióny vo vode

Pite podľa množstva a stavu moču

 

čítajte viac