Čo hovoria o kyslíku lekári a vedci?

"Pri každom vážnom ochorení sme našli stav nedostatku kyslíka. Nedostatok kyslíka vo väzivách naznačuje niektoré choroby... Hypoxia, alebo nedostatok kyslíka sú hlavnou príčinou degeneratívnych ochorení vo väzivách." Dr. Stephen Levine, mulekulárny biológ, autor. Oxygen Deficiency: A Concomitant to All Degenerative Illness 

"Rakovina má len jednu hlavnú príčinu. Ide o anaerobné dýchanie (nedostatok kyslíka) telesných buniek."
Dr. Otto Warburg, dvakrát obdržal nobelovu cenu za onkologický výskum

"Nedostatok kyslíka vo väzivách súvisí s veľmi vážnymi stavmi, ako sú: ochorenie srdca, anémia – málokrvnosť, otrávenie. Vedci konštatujú, že trvalý nedostatok kyslíka je zodpovedný za vytvorenie rakovinových buniek, čiže ide o jednu z hlavných príčin rakoviny."
Dr. Paavo Airola,Are You Confused

kyslík a veda

   "Chronický nedostatok kyslíka vo väzivách priamo súvisí s problémami koronárnej artérie a srdcového záchvatu. Dr. Parris Kidd zistil, že kyslík má kľúčový význam pri zabezpečení správnej činnosti imunitného systému, napr. pri vytváraní odolnosti voči chorobám, baktériám, vírusom."
Dr. Stephen Levine

   "Nedostatok kyslíka vedie k ochoreniu tela a pri dlhšom pôsobení vedie k smrti. Je zbytočné o tom debatovať."
Dr. John Muntz, odborník na stravovanie

   "Nedostatok kyslíka znamená nedostatok biologickej energie, čo sa môže prejaviť vo vyčerpanosti, ale môže viesť aj k životu nebezpečným chorobám. Vzťah medzi nedostatkom kyslíka a chorobami bol už dokázaný."
Dr. W. Spencer Way, Journal of the American Association of Physicians

   "Na nedostatok kyslíka sa môžeme pozerať ako na jediný a najväčší faktor chorôb. Nedostatok kyslíka v krvi zapríčiňuje oslabenie imunitného systému a môže byť začiatkom niektorých obávaných chorôb, ako je rakovina, leukémia, AIDS, záchvaty, nervové problémy."
B. Goulet, The Magic of Aerobic Oxygen, Focus on Nutrition

medical

   "Vplyv kyslíka na duševný výkon: Dr. Andrex Scholey, z katedry psychológie v Northumbrii vyhlásil: klinické výskumy dokázali, že dostatok kyslíka u dospelých zvyšuje duševný výkon a činnosť memórie."
PubMed - indexed for MEDLINE

   "Vo veľkých mestách je zlý vzduch, a obsah kyslíka vo vzduchu sa skutočne znižuje."
Dr Richard Dixon, Head of Research, Friends of the Earth, Sunday Herald

 

"Nedostatok kyslíka oslabuje imunitný systém, čo spôsobuje vírusové ochorenia, nárast počtu poškodených buniek, nahromadenie toxínov a predčasné starnutie i mnohé ďalšie choroby". Dr. Filip Stevish, Journal of Longevity