Poznatky o nepriaznivom pôsobení vody s vyšším obsahom minerálov (rozpustených látok) na ľudský organizmus. /cz/

Rešerše zpracovaná v rámci atestační práce obhájené v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, která shrnuje poznatky (k roku 2008) o nepříznivém působení vody s vyšším obsahem minerálů (rozpuštěných látek) na lidský organismus.

Link: 

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/zdravotni-rizika-pitne-vody-s-vysokym-obsahem-rozpustenych