Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Doúprava vody v domácnosti (Stanovisko SAVE)

Cieľom tohto článku je upozorniť na problémy doúpravy vody v domácnosti. Na internete, ako aj prostredníctvom rôznych firiem sa k nám dostávajú informácie o „stopercentne účinných“ spôsoboch, ako znižovať obsah ťažkých kovov, ropných látok, fenolov, chlórovaných uhľovodíkov, pesticídov, dusičnanov, aktívneho chlóru, tvrdosti vody, mechanických nečistôt atď. v pitnej vode použitím filtrácie vody cez rôzne sorpčné a filtračné materiály s výrazným „zlepšením“ kvality upravenej vody. Každý takýto spôsob úpravy vody má svoje výhody aj nevýhody, o ktorých spotrebiteľ nemá informácie.

Link:

https://savesk.sk/wp-content/uploads/2019/02/Dou%CC%81prava-vody-v-doma%CC%81cnosti-F.pdf